บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ พนักงานรปภ และมีแนวโน้มเพิ่มความจำเป็นมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ การรักษาความปลอดภัย เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการขยายตัวเร็ว ทำให้เกิด บริษัทรักษาความปลอดภัย ขึ้นจำนวนมาก บริษัทรักษาความปลอดภัย ช่วยคุ้มครองการลงทุนของนายจ้าง เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สิน และป้องกันกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมหรือ ...>>อ่านต่อ
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการต่างให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจให้เราดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่าน เรามีประสบการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย เราช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด บริการด้านการรักษาความปลอดภัย
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- บอดี้การ์ด (พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล)
- บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย แบบพิเศษ เช่น งาน EVENT งานคอนเสิร์ต
- คุ้มกันขบวนขนส่ง เช่น การตรวจการณ์ทางอากาศ และการตรวจการณ์ทางน้ำ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- ติดตั้งระบบที่จอดรถอัตโนมัติ  ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
จะทำการการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการฝึกอบรม ที่ Siam Safeguard เราจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เราให้ความสำคัญที่การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ให้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ในเป้าหมายของเราที่ต้องการความเป็นหนึ่ง เพื่อให้คนทั่วไปเล็งเห็นโปรแกรมการพัฒนาการประกอบอาชีพ ที่ไม่เหมือนใครของเรา และนี่คือสิ่งสำคัญที่ Siam Safeguard ได้รับรางวัลการฝึกอบรมที่ดีเด่น หลักสูตรการฝึกอบรมของ Siam Safeguard Academy
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกอบรมเพื่อทบทวนและฟื้นฟูความรู้บริษัทรักษาความปลอดภัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- โปรแกรมการบริหารจัดการด้านวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจด้วยดีมาตลอด มีหลายหลายกลุ่ม เช่น คอนโดหรูย่านสุขุมวิท คลังเอกสาร บริษัทผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทผลิตจิวเวอรี่ โรงงานผลิตและซ่อมเครื่องยนต์หนัก โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมผ้า อาคารสำนักงาน โรงเรียน บ้านพักอาศัย และอื่นๆ ซึ่งตลอด 20 ปีทีผ่านมา งานรักษาความปลอดภัย ของบริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... >>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในชีวิตปัจจุบัน เหตุร้ายหลายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในสามารถป้องกันได้โดยมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีหน้าที่ดูแลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และรับผิดชอบ ในหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันหากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลไม่มีความรู้และไม่มีความรับผิดชอบ ก็อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญ ของปัญญาก็เป็นไปได้ ฉนั้นการหาผู้เข้ามาดูแลชีวิตและทรัพย์สินของ ท่านต้องมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ บริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีบุคคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย และมีการตรวจสอบ ประวัติแล้วทุกคน ในการส่งเจ้าหน้าที่รปภ เข้าไปรับใช้ดูแลท่าน ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีเอกสารประจำตัวที่ บริษัทฯ ออกให้และเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม บ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน คลังสินค้า โชว์รูมต่างๆ อื่นๆ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านการตรวจสุขภาพและยาเสพติด ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการฝึกทบทวนประจำปี และมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
นอกจากบุคลาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กล้องวงจรปิด , กันขโมยอินฟาเรด , Guard Scan , Guard Tour , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ , วิทยุสื่อการ และอื่นๆ มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
- ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- ดูแลและตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
- จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
- บอกทิศทาง ,รับหีบห่อต่างๆ , ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง >>...อ่านต่อ

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ

ด้วยบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานของรัฐ มีประสบการณ์เฉพาะด้านนี้โดยตรง ความสามารถสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้ดี เรายินดีให้บริการท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรืองานยาก เรามีประสบการณ์มาแล้ว
- งานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ
- งานดูแลสิ่งของมีมูลค่า
- งานอารักขาบุคคลสำคัญ
- งาน Event ต่างๆ
- งานเปิดตัวสินค้า
- งานคอนเสิร์ต
- งานแสดงสินค้า
- งานขายสินค้า >>...อ่านต่อ

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

- สัญชาติไทย
- เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีใจรักในการบริการ
- มีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
- ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของบริษัทฯ (มีการฝึกอบรม/ทบทวนทุกปี)
- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (มีการตรวจสุขภาพประจำปี)
- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
- ไม่ติดยาเสพติด
- ไม่ติดการพนัน

อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย

ในการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด มีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น GUARD TOUR (นาฬิกายาม) , GUARD SCAN (เครื่องตรวจโลหะ) , กรวยจราจร , กระบองไฟฟ้า , วิทยุสื่อการ , แผงกั้นจราจร , เสื้อจราจรสะท้อนแสง , ไฟฉาย , เสื้อกันฝน , สมุดบันทึก , เครื่องเขียน , บัตร VISITOR , ถังดับเพลิงเคมีแห้ง , ระบบกล้องวงจรปิด , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อื่นๆ

ภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย
รวมลิงค์ : ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | สนุก ! | ข่าว สนุก ! | กระปุก | เอ็มไทย | เด็กดี | โพสต์จัง | สยามสปอร์ต | ผู้จัดการ | พันธุ์ทิพย์ | Hotmail | google |บริษัทรักษาความปลอดภัย