บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ พนักงานรปภ และมีแนวโน้มเพิ่มความจำเป็นมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ การรักษาความปลอดภัย เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการขยายตัวเร็ว ทำให้เกิด บริษัทรักษาความปลอดภัย ขึ้นจำนวนมาก บริษัทรักษาความปลอดภัย ช่วยคุ้มครองการลงทุนของนายจ้าง เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สิน และป้องกันกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมหรือ ...>>อ่านต่อ
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรปภ
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการต่างให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจให้เราดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่าน เรามีประสบการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย เราช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด บริการด้านการรักษาความปลอดภัย
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- บอดี้การ์ด (พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล)
- บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย แบบพิเศษ เช่น งาน EVENT งานคอนเสิร์ต
- คุ้มกันขบวนขนส่ง เช่น การตรวจการณ์ทางอากาศ และการตรวจการณ์ทางน้ำ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- ติดตั้งระบบที่จอดรถอัตโนมัติ  ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
จะทำการการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการฝึกอบรม ที่ Siam Safeguard เราจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เราให้ความสำคัญที่การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ให้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ในเป้าหมายของเราที่ต้องการความเป็นหนึ่ง เพื่อให้คนทั่วไปเล็งเห็นโปรแกรมการพัฒนาการประกอบอาชีพ ที่ไม่เหมือนใครของเรา และนี่คือสิ่งสำคัญที่ Siam Safeguard ได้รับรางวัลการฝึกอบรมที่ดีเด่น หลักสูตรการฝึกอบรมของ Siam Safeguard Academy
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกอบรมเพื่อทบทวนและฟื้นฟูความรู้บริษัทรักษาความปลอดภัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- โปรแกรมการบริหารจัดการด้านวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจด้วยดีมาตลอด มีหลายหลายกลุ่ม เช่น คอนโดหรูย่านสุขุมวิท คลังเอกสาร บริษัทผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทผลิตจิวเวอรี่ โรงงานผลิตและซ่อมเครื่องยนต์หนัก โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมผ้า อาคารสำนักงาน โรงเรียน บ้านพักอาศัย และอื่นๆ ซึ่งตลอด 20 ปีทีผ่านมา งานรักษาความปลอดภัย ของบริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... >>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในชีวิตปัจจุบัน เหตุร้ายหลายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในสามารถป้องกันได้โดยมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีหน้าที่ดูแลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และรับผิดชอบ ในหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันหากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลไม่มีความรู้และไม่มีความรับผิดชอบ ก็อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญ ของปัญญาก็เป็นไปได้ ฉนั้นการหาผู้เข้ามาดูแลชีวิตและทรัพย์สินของ ท่านต้องมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ บริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีบุคคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย และมีการตรวจสอบ ประวัติแล้วทุกคน ในการส่งเจ้าหน้าที่รปภ เข้าไปรับใช้ดูแลท่าน ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีเอกสารประจำตัวที่ บริษัทฯ ออกให้และเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.)

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม บ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน คลังสินค้า โชว์รูมต่างๆ อื่นๆ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านการตรวจสุขภาพและยาเสพติด ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการฝึกทบทวนประจำปี และมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
นอกจากบุคลาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กล้องวงจรปิด , กันขโมยอินฟาเรด , Guard Scan , Guard Tour , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ , วิทยุสื่อการ และอื่นๆ มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
- ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตามจำนวนเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในการปฎิบัติหน้าที่จะต้องมีการตรวจตราผู้ที่มาติดต่อ และประสานงานแจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง ประกอบกับต้องมีการตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ให้ปราศจากเหตุร้ายต่างๆ
- ดูแลและตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน ในการตรวจตราแต่ละครั้ง ต้องสังเกตุสิ่งแวดล้อมต่างๆ ว่าผิดสังเกตุหรือไม่ ตั้งอยู่ผิดตำแหน่ง สุ่มเสียงต่อการสูญหายหรือสุ่มเสียงต่อการเกิดเหตุหรือไม่ หากพบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยทันที
- จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์ ในการปฎิบัติหน้าที่ต้องเข้มงวดกับรถหรือบุคคลที่เข้ามายังสถานที่ที่เสมอ มีการแลกบัตร ลงรายการบันทึก แจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- บอกทิศทาง ,รับหีบห่อต่างๆ , ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ติดต่อทำการตามขั้นตอนสำหรับการติดต่อแล้ว ต้องบอกสถานที่ที่ต้องนั่งรอพบลูกค้า ในการรับหีบห่อ ต้องตรวจสอบ ชื่อที่อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อรับแล้วต้องนำส่งผู้ว่าจ้างทันที กรณีที่พบเหตุการณ์ไม่ถูกต้องควรแจ้งเตือนผู้กระทำ หากยังฝ่าฝืนต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทันที
- บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุด เมื่อเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์ การลงบันทึกจะเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้น พนักงานรปภ. จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ โดยละเอียด
- ดูแลและลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สินเพื่อป้องกันให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม การทำลาย และกิจกรรมอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎของผู้ว่าจ้างหรือกฎหมาย หากพบต้องรีบแจ้งไปยังหัวหน้างานหรือผู้ว่าจ้างทันที
- รายงานผู้ดูแลเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติโดยทันที การรายงานทันทีเป็นการตัดตอน ลดปัญหาต่างๆที่จะขยายตัวขึ้นได้เป็นอย่างดี >>...อ่านต่อ

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ (การ์ด)

ด้วยบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการอารักขาขั้นสูงมาก่อน ผ่านการอบรม ฝึกฝนทักษะงานอารักขาบุคคลและทรัพย์สินที่มีมูลค่า มีความสามารถสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ดี เรายินดีให้บริการท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรืองานยาก เรามีประสบการณ์มาแล้ว
- งานอารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งต้องใช้ทีมงานที่มืออาชีพจริงๆ มีทีมพาหนะ ทีมอารักขา ทีมลาดตะเวน ทีมหนุนเสริม ทีมหาข่าว ผ่านการอบรม มีประสบการณ์จริงๆ หากเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์สามารถ ป้องกัน อารักขาบุคคลท่านนั้นๆ ให้ปลอดภัยได้ 100%
- บริการรักษาความปลอดภัย งานดูแลสิ่งของมีมูลค่า ต้องเป็นทีมที่เชียวชาญจริงๆ เพื่อป้องกันการโจรกรรม สูญหาย ทุกทีมต้องติดต่อสื่อการกันตลอด เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่หัวหน้าทีมจะประเมินความเสี่ยงได้
- งาน Event ต่างๆ มีหลายๆ งานที่ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ เพื่อคอยดูแล อำนวยความสะดวก ตรวจค้น สังเกตุ ลาดตะเวน
- งานเปิดตัวสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน และคอยดูแลเหตุโจรกรรมต่างๆ
- งานคอนเสิร์ต เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน คอยป้องปราม และ คอยสังเกตุเหตุการณ์ร้ายต่างๆ
- งานแสดงสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน ตรวจตรา และคอยดูแลเหตุโจรกรรมต่างๆ
- งานขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มาร่วมงาน ตรวจตรา และคอยดูแลเหตุโจรกรรมต่างๆ
- งานโชว์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ตามจุดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- งานอื่นๆ ที่ต้องการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด >>...อ่านต่อ

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

- สัญชาติไทย
- เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีใจรักในการบริการ
- มีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
- ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของบริษัทฯ (มีการฝึกอบรม/ทบทวนทุกปี)
- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (มีการตรวจสุขภาพประจำปี)
- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
- ไม่ติดยาเสพติด
- ไม่ติดการพนัน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รปภ.

ภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

บริษัทความปลอดภัยบริษัทรปภ

บริษัทยามบริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย

การควบคุมและการตรวจสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย

ระยะที่ 1 การคัดเลือกตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
- การคัดกรอง รปภ. เริ่มจากการรับสมัคร รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จะต้องมีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสามารถดูจากรูปลักษณะภายนอกเป็นอันดับแรก ต่อมาก็จะมีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินวิสัยทัศน์ มุมมองต่องานด้านรักษาความปลอดภัย หากผ่านการสัมภาษณ์ ก็จะมีการอบรมพนักงานใหม่ ให้รู้ถึงระเบียบวินัย ขั้นตอนการปฎิบัติงานของรปภ. หลังจากก็จะมีการส่งประวัติไปตรวจสอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระยะที่ 2 การติดตามผลระหว่างปฎิบัติหน้าที่
- พนักงานสายตรวจ บริษัทรักษาความปลอดภัย จะส่งพนักงานสายตรวจสุ่มตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัยถึงหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอน
- ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยภาพหรือคลิปวีดิโอ ขณะปฎิบัติงานบริษัทรักษาความปลอดภัย จะให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้แอปริเคชั่นไลน์ ถ่ายภาพ ตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน แล้วส่งภาพหรือคลิปวีดิโอนั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ ทุก 2 ชั่วโมง
- หัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มีหัวหน้างาน หัวหน้างานจะตรวจตราและควบคุม พฤติกรรมของพนักงานรักษาความปลอดภัยขณะปฎิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกฎระเบียบอยู่เสมอ
ระยะที่ 3 การให้ความรู้เพิ่มเติมและทบทวน
- การให้ความรู้ ในกรณีที่มีความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ ด้านการรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย จะมีการให้ความรู้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยการเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาอบรมที่สำนักงาน หรือให้ทางสายตรวจ รองผู้จัดการเขต ผู้จัดการเขตไปเยี่ยมเยียนหน่วยงาน พร้อมกับแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงาน
- การฝึกทบทวนประจำปี ในการปฎิบัติงานแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไป แต่หลักพื้นฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายจะต้องสามารถปฎิบัติงานได้เช่นระเบียบแถว การทําความเคารพ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การเขียนรายงาน การควบคุมยานพาหนะ การใช้สัญญาณมือ เป็นต้น จึงต้องมีการทบทวนอยู่เสมอๆ
- การตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานค่อนข้างหนัก อาจมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งจะไม่แสดงอาการในระยะแรก เมื่อปล่อยไว้นานเข้าเมื่อร่างกายอ่อนแอ ก็จะกลายเป็นโรคที่กำเริบหนักและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยตรง ดังนั้นบริษัทรักษาความปลอดภัยจะให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปี... >>อ่านต่อ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ในการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด มีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น GUARD TOUR (นาฬิกายาม) , GUARD SCAN (เครื่องตรวจโลหะ) , กรวยจราจร , กระบองไฟฟ้า , วิทยุสื่อการ , แผงกั้นจราจร , เสื้อจราจรสะท้อนแสง , ไฟฉาย , เสื้อกันฝน , สมุดบันทึก , เครื่องเขียน , บัตร VISITOR , ถังดับเพลิงเคมีแห้ง , ระบบกล้องวงจรปิด , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อื่นๆ แยกได้ 2 ประเภทใหญ่ดังนี้
1.อุปกรณ์ประจำกาย เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่พนักงาน รปภ.ทุกนายจะต้องมีติดตัวไว้ สามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อ ส่งสัญญาน ตรวจสอบ เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอก ปากกา สมุดพก แต่เนื่องด้วยปัจจุบันระบบเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น โทรศัทพ์มือถือ ก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ประจำกายได้เหมือนกัน อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งในการรายงานเหตุการณ์ บันทึกภาพและเสียงขณะเกิดเหตุการณ์เพื่อส่งไปยังหัวหน้างานหรือผู้ว่าจ้างได้ด้วย
2.อุปกรณ์ประจำหน่วย มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อความเป็นระเบียบ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ประเภทนี้มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น บัตรผู้มาติดต่อ เสื้อกันฝน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ถังดับเพลิง แต่ในกรณีที่เป็นหน่วยงานค่อนข้างใหญ่ และผู้ว่าจ้างต้องการความเข็มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ก็อาจจะมี ระบบกล้องวงจรปิด การ์ดทัวร์ การ์ดสแกน ไม้กระดก ที่จอดรถอัจฉริยะ เป็นต้น

การอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาชีพรักษาความปลอดภัย ใช่แต่เพียงแค่คอยโบกรถ คอยแลกบัตร หรือคอยเฝ้าประตู อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้านั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องผ่านการอบรมความรู้งานรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ซึ่งความรู้ต่างๆที่ได้อบรมมานั้น จะต้องใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังเคยมีข่าวที่พนักงาน รปภ. สามารถช่วยคนเป็นโรคลมชัก ช่วยเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงาน รปภ.ต้องมีการอบรม อยู่เสมอๆ โดยขั้นตอนการอบรม จะแยกได้ 2 ประเภทใหญ่ดังนี้
1.การฝึกอบรมภายในองค์กร ความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัย จะมีความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า การรักษาจึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นเราจะมีการจัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอๆ จะมีบุคคลากรของเราคอยทำหน้าที่ครูฝึกอบรม และ มีพี่เลี้ยงคอยประกบ เพื่อคอยแนะนำ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เข้าอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ และ/หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำงานแล้ว ที่เข้ามาอบรม-ทบทวนความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉลี่ยแล้วจะปีละ1 ครั้ง
2.การฝึกอบรมภายนอกองค์กร จะมีเจ้าหน้าที่เอกชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น ด้านการดับเพลิง ด้านการพยาบาล ด้านการอาชญากรรม ด้านการกู้ชีพ และอื่นๆ มาคอยอบรมเป็นระยะ จะทำให้พนักงานรปภ. มีการทบทวนความรู้ และ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากรที่เข้าให้ความรู้ โดยเฉลี่ยแล้ว ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจะให้หัวหน้าชุด หัวหน้าหน่วย มาร่วมอบรม แล้วนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใตับังคับบัญชาอีกทอดหนึ่ง หรือในบางกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะมีการจัดอบรม งานในด้าน จป. หรืองานด้านความปลอดภัย ก็จะเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าไปอบรมด้วย ก็สามารถทำได้

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (หลักสูตร รปภ.) ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด ได้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานของเรา เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง รายวิชาที่จะต้องเรียน ประกอบด้วย
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
3.การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)
4.การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
5.การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
6.การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
7.หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
8.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
9.การจัดการและการควบคุมการจราจร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
10.การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)


บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย