บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยามเซฟการ์ด จำกัด

ให้บริการคุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการต่างให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจให้เราดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิท คลังสินค้าที่เก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่า บริษัทเจียรนัยอัญมณี บริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ บริษัททางการแพทย์ขนาดใหญ่ มีสาขาอยู่หลายแห่ง โรงเรียนนานาชาติ และอื่นๆ เรามีประสบการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย ช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย ดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของ

เราได้ทำการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าอบรมและฝึกฝน ตามหลักสูตรของการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ พร้อมให้บริการคุณทุกประเภทกิจการ อีกทั้งขณะปฎิบัติงาน มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย อย่างได้มาตราฐานและเป็นสากล

การสรรหาบุคคลากร เรามีวิธีการสรรหาคน การให้ค่าตอบแทน การคัดกรอง การฝึกอบรมและการรักษาคนของเราอย่างไร ในสภาพแวดล้อมที่มีอาชญากรรมร้ายแรงสูงเช่นทุกวันนี้ การรักษาความปลอดภัยจะประสบผลได้ก็ด้วยการสรรหา การคัดกรองและการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถสูงสุด คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของเรา งานของเราเป็นการสร้างคนให้ดูแลคนอื่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างในอุดมคติในด้านอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เราเสนอผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่หลากหลาย เช่นบ้านพัก เงินสะสม เบี้ยขยัน เงินรางวัล และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงสามารถจูงใจและรักษาคนที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุดไว้กับเรา

  บุคคลประเภทใดทำงานที่ Siam Safeguard
 • มีใจรักที่จะให้บริการ
 • ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัย
 • ทำงานหนัก
 • มีความรวดเร็วว่องไว
 • ตั้งใจจริง
 • สามารถปรับตัวได้
 • มีความเอาใจใส่
 • มีความภาคภูมิใจ
 • รู้จักใช้กลยุทธ์

การคัดกรอง โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของพนักงาน วิธีการที่กว้างขวางของเราในการคัดกรอง และว่าจ้างบุคลากร ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราจ้างเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเท่านั้น

 • การตรวจสอบประวัติ ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงชั้นนำในด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจในความยุติธรรมแก่พนักงานของเรา
 • การตรวจสอบหาสารเสพติด เนื่องจากเรามีความตั้งใจให้สถานที่ทำงานของเราเป็นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติด ดังนั้นผู้ที่สมัครเข้าทำงานกับ Siam Safeguard ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบหาสารเสพติดก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง
 • การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ผู้สมัครงานจะได้รับโอกาสให้แสดงบุคลิกภาพของตน รวมทั้งทักษะในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
 • โปรแกรมการนิเทศงานหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย (SOBC) เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้สมัครงานให้รู้จักอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย ผู้สมัครต้องผ่านหลักสูตรนี้ รวมทั้งผ่านการประเมินผลก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง


 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย


  บริษัทรักษาความปลอดภัย


  ใบอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย


  บริษัทรักษาความปลอดภัย


  ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต


  บริษัทรักษาความปลอดภัย


  บริษัทรักษาความปลอดภัย
  บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรปภ รักษาความปลอดภัย บริษัทยาม รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย