Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยามเซฟการ์ด จำกัด

ให้บริการคุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการต่างให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจให้เราดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิท คลังสินค้าที่เก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่า บริษัทเจียรนัยอัญมณี บริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ บริษัททางการแพทย์ขนาดใหญ่ มีสาขาอยู่หลายแห่ง โรงเรียนนานาชาติ และอื่นๆ เรามีประสบการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย ช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย ดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

เรามีประสบการณ์และมีระบบบริหารงานตามหลักวิชาการสมัยใหม่ทุกขั้นตอน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จลุล่วงหรือความล้มเหลวในการให้บริการขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารคน ดังนั้นเราจึงได้เลือกสรรผู้มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยและผู้ที่มีความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคลมา และยังมีทีมงานไว้คอยประสานงาน สืบสวน สอบสวนที่มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด มิได้ก่อตั้งมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านกำไรเพียงอย่างเดียว บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทยช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท และยังช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด จัดตั้งเพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องชาวไทยได้มีอาชีพ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพี่อลดปัญหาการว่างงานให้น้อยลง และเป็นอาชีพที่มุ่งสอนศิลปะป้องกันตัว ดังนั้นจึงถือว่างานทางด้านรักษาความปลอดภัยถือเป็นอาชีพของคนไทย ที่มีรายได้สูงพอสมควรสำหรับอาชีพหนึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพและรายได้ของคนไทย

เราได้ทำการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าอบรมและฝึกฝน ตามหลักสูตรของการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ พร้อมให้บริการคุณทุกประเภทกิจการ อีกทั้งขณะปฎิบัติงาน มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย อย่างได้มาตราฐานและเป็นสากล

การสรรหาบุคคลากร เรามีวิธีการสรรหาคน การให้ค่าตอบแทน การคัดกรอง การฝึกอบรมและการรักษาคนของเราอย่างไร ในสภาพแวดล้อมที่มีอาชญากรรมร้ายแรงสูงเช่นทุกวันนี้ การรักษาความปลอดภัยจะประสบผลได้ก็ด้วยการสรรหา การคัดกรองและการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถสูงสุด คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของเรา งานของเราเป็นการสร้างคนให้ดูแลคนอื่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างในอุดมคติในด้านอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เราเสนอผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่หลากหลาย เช่นบ้านพัก เงินสะสม เบี้ยขยัน เงินรางวัล และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงสามารถจูงใจและรักษาคนที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุดไว้กับเรา

  บุคคลประเภทใดทำงานที่ Siam Safeguard
 • มีใจรักที่จะให้บริการ
 • ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัย
 • ทำงานหนัก
 • มีความรวดเร็วว่องไว
 • ตั้งใจจริง
 • สามารถปรับตัวได้
 • มีความเอาใจใส่
 • มีความภาคภูมิใจ
 • รู้จักใช้กลยุทธ์

การคัดกรอง โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของพนักงาน วิธีการที่กว้างขวางของเราในการคัดกรอง และว่าจ้างบุคลากร ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราจ้างเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเท่านั้น

 • การตรวจสอบประวัติ ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงชั้นนำในด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจในความยุติธรรมแก่พนักงานของเรา
 • การตรวจสอบหาสารเสพติด เนื่องจากเรามีความตั้งใจให้สถานที่ทำงานของเราเป็นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติด ดังนั้นผู้ที่สมัครเข้าทำงานกับ Siam Safeguard ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบหาสารเสพติดก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง
 • การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ผู้สมัครงานจะได้รับโอกาสให้แสดงบุคลิกภาพของตน รวมทั้งทักษะในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
 • โปรแกรมการนิเทศงานหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย (SOBC) เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้สมัครงานให้รู้จักอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย ผู้สมัครต้องผ่านหลักสูตรนี้ รวมทั้งผ่านการประเมินผลก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง


 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  ใบอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย

  ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต


  [ หน้าหลัก ] [ วิสัยทัศน์ ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ บริการ ] [ ฝึกอบรมพนักงาน ] [ ข่าวสาร รปภ. ] [ สมัครงาน ] [ ติดต่อ ]