บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
รายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้บริการ ประเภทธุรกิจ
1 บริษัท เมซองเดอสยาม จำกัด คอนโดมิเนียม
2 บริษัท ปทุมวัน เรียล เอสเทท จำกัด คลังสินค้า
3 บริษัท สิงหา จำกัด จำหน่ายเครื่องมือการแพทย์
4 บริษัท จรูญรัตน์ จำกัด โรงงานประกอบรถยนต์
5 บริษัท เอเซียเวิร์ล จำกัด นำเที่ยวในและต่างประเทศ
6 บริษัท เหรียญทอง จำกัด โรงพิมพ์
7 บริษัท เซรีน่า จำกัด อาคารชุด
8 บริษัท ล๊อคเก็ต จำกัด ห้องอาหาร
9 บริษัท มงกุฎ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
10 บริษัท ไทยโอพีพี จำกัด โรงพิมพ์
11 บริษัท เบสเทรด จำกัด จำหน่ายและผลิตแท่นพิมพ์เครื่องเอกสาร
12 บริษัท ลามิทิวบ์ จำกัด โรงพิมพ์
13 บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด โรงพิมพ์ผ้า
14 บริษัท ร.พ. จักษุ จำกัด โรงพยาบาล
15 บริษัท เทรนอาร์ต ทีวี จำกัด จำหน่ายและผลิตจิวเวอร์รี่
16 บริษัท กรุงไทย แทรกเตอร์ จำหน่ายและผลิตรถแม็คโคร
17 หมู่บ้านเมืองประชา หมู่บ้านจัดสรร
18 บริษัท อิมโก้แพค จำกัด ผลิตขวดพลาสติก
19 บริษัท อามีโก้ จำกัด อาคารสำนักงาน
20 บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด คลังสินค้า
21 นนทชัย อพาร์ทเม้นท์ อาคารที่พักอาศัย
22 นนทรี เรสซิเด้นท์ โรงแรม
23 บริษัท ศรีศุวดี จำกัด อาคารสำนักงาน
24 บริษัท บีเเอนด์เอส จำกัด ร้านอาหารญี่ปุ่น
25 บริษัท อาทิตย์คุรุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด ผลิตเครื่องมือแพทย์
26 ณัฐ แมนชั่น อาคารที่พักอาศัย
27 หมู่บ้าน สุขไพศาล สำนักงาน ที่อยู่อาศัย
28 บริษัท นิวซีเอ็มซีพัฒนา จำกัด ที่พักอาศัย
29 บริษัท กิจไพศาล ฟอกย้อม จำกัด พิมพ์ผ้า ฟอกย้อม
30 บริษัท พัฒนกิจพิมพ์ย้อม จำกัด พิมพ์ผ้า
31 นิติบุคคลอาคารชุด อินเตอร์เรสซิเด้นท์ อาคารชุดที่พักอาศัย
32 นิติบุคคลอาคารชุด พรหมธาราวงค์แมนชั่น อาคารชุดที่พักอาศัย
33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงเส็งการทอ ทอผ้า
34 บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีส จำกัด เย็บผ้า
35 บริษัท เชอร์รี่กราฟิค จำกัด โรงพิมพ์ออฟเซ็ท
36 บริษัท ทีสันเทรดมาร์ค จำกัด พิมพ์ผ้า
37 บริษัท เอเซีย อินเตอร์ เมททัล จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็ก
38 บริษัท รุ่งอุดมกิจ จำกัด คลังสินค้า
40 บริษัท ดอมนิคอินเตอร์ อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม
41 บริษัท เสรีวัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทผลิต-จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย