บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานรปภ และมีแนวโน้มเพิ่มความจำเป็นมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ การรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการขยายตัวเร็ว ทำให้เกิด บริษัทรักษาความปลอดภัย ขึ้นจำนวนมาก บริษัทรักษาความปลอดภัยช่วยคุ้มครองการลงทุนของนายจ้าง เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สิน และป้องกันกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมหรือ ...>>อ่านต่อ
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการต่างให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจให้เราดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่าน เรามีประสบการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย เราช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด บริการด้านการรักษาความปลอดภัย
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- บอดี้การ์ด (พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล)
- บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย แบบพิเศษ เช่น งาน EVENT งานคอนเสิร์ต
- คุ้มกันขบวนขนส่ง เช่น การตรวจการณ์ทางอากาศ และการตรวจการณ์ทางน้ำ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- ติดตั้งระบบที่จอดรถอัตโนมัติ  ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
จะทำการการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการฝึกอบรม ที่ Safeguard เราจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เราให้ความสำคัญที่การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ให้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ในเป้าหมายของเราที่ต้องการความเป็นหนึ่ง เพื่อให้คนทั่วไปเล็งเห็นโปรแกรมการพัฒนาการประกอบอาชีพ ที่ไม่เหมือนใครของเรา และนี่คือสิ่งสำคัญที่ Safeguard ได้รับรางวัลการฝึกอบรมที่ดีเด่น หลักสูตรการฝึกอบรมของ Safeguard Academy
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกอบรมเพื่อทบทวนและฟื้นฟูความรู้บริษัทรักษาความปลอดภัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- โปรแกรมการบริหารจัดการด้านวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน ...>>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจด้วยดีมาตลอด มีหลายหลายกลุ่ม เช่น คอนโดหรูย่านสุขุมวิท คลังเอกสาร บริษัทผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทผลิตจิวเวอรี่ โรงงานผลิตและซ่อมเครื่องยนต์หนัก โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมผ้า อาคารสำนักงาน โรงเรียน บ้านพักอาศัย และอื่นๆ ซึ่งตลอด 20 ปีทีผ่านมา งานรักษาความปลอดภัย ของบริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... >>อ่านต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในชีวิตปัจจุบัน เหตุร้ายหลายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในสามารถป้องกันได้โดยมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีหน้าที่ดูแลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และรับผิดชอบ ในหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันหากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลไม่มีความรู้และไม่มีความรับผิดชอบ ก็อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญ ของปัญญาก็เป็นไปได้ ฉนั้นการหาผู้เข้ามาดูแลชีวิตและทรัพย์สินของ ท่านต้องมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ บริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีบุคคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย และมีการตรวจสอบ ประวัติแล้วทุกคน ในการส่งเจ้าหน้าที่รปภ เข้าไปรับใช้ดูแลท่าน ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีเอกสารประจำตัวที่ บริษัทฯ ออกให้และเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

- สัญชาติไทย
- เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีใจรักในการบริการ
- มีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
- ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของบริษัทฯ (มีการฝึกอบรม/ทบทวนทุกปี)
- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (มีการตรวจสุขภาพประจำปี)
- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
- ไม่ติดยาเสพติด
- ไม่ติดการพนัน

อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย

ในการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด มีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น GUARD TOUR (นาฬิกายาม) , GUARD SCAN (เครื่องตรวจโลหะ) , กรวยจราจร , กระบองไฟฟ้า , วิทยุสื่อการ , แผงกั้นจราจร , เสื้อจราจรสะท้อนแสง , ไฟฉาย , เสื้อกันฝน , สมุดบันทึก , เครื่องเขียน , บัตร VISITOR , ถังดับเพลิงเคมีแห้ง , ระบบกล้องวงจรปิด , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อื่นๆ

ภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย
รวมลิงค์ : ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | สนุก ! | ข่าว สนุก ! | กระปุก | เอ็มไทย | เด็กดี | โพสต์จัง | สยามสปอร์ต |
ผู้จัดการ | พันธุ์ทิพย์ | Hotmail | google |บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย ราย ชื่อ บริษัท ร ป ภ บริษัท ร ป ภ เจ้าหน้าที่ รักษา ความ ปลอดภัย การ รักษา ความ ปลอดภัย รักษาความปลอดภัย พนักงาน รักษา ความ ปลอด ภัย บริษัท รปภ ความปลอดภัย ยาม บริษัทยาม พนักงานรปภ บริษัท รปภ. พนักงาน รปภ. คนเฝ้าประตู รักษา ความ ปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงเทพ บริษัทรปภ พนักงานรักษาความปลอดภัย ราย ชื่อ บริษัท รักษา ความ ปลอดภัย บริษัท รักษา ความ ปลอดภัย ราย ชื่อ บริษัท รักษา ความ ปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ บริษัทรักษาความปลอดภัย นนทบุรี บริษัทรักษาความปลอดภัย pcs บริษัทรักษาความปลอดภัย ปทุมธานี บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ บริษัท รักษา ความ ปลอดภัย ชลบุรี บริการรปภ. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รปภ บริการเจ้าหน้าที่รปภ การรักษาความปลอดภัย สุดยอดการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระเบียบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย สารบัญเว็บไซต์ ! | สารบัญเว็บไซต์ชาวเน็ต | ThaiAll |
บริษัทรักษาความปลอดภัย