รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
ร่วมงานกับเรา
รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
คุณสมบัติพนักงาน
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
 • บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
 • รายได้
 • ค่าจ้าง วันละ 487.- (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าล่วงเวลา
 • รับสมัคร หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (หน.รปภ.)
  คุณสมบัติพนักงาน
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุตั้งแต่ 30 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 3
 • มีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้าชุดในงานรักษาความปลอดภัยมาก่อน
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
 • รายได้
 • ค่าจ้าง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด จ่ายให้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัย
  คุณสมบัติพนักงาน
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 3
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
 • รายได้
 • ค่าจ้าง
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าสึกหรอ
 • รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย
  บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย