บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการรักษาความปลอดภัยของเรา

1. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม บ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน คลังสินค้า โชว์รูมต่างๆ อื่นๆ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านการตรวจสุขภาพและยาเสพติด ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการฝึกทบทวนประจำปี และมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
นอกจากบุคลาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กล้องวงจรปิด , กันขโมยอินฟาเรด , Guard Scan , Guard Tour , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ , วิทยุสื่อการ และอื่นๆ มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

 • ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแลและตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 • บอกทิศทาง ,รับหีบห่อต่างๆ , ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 • บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุด
 • ดูแลและลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สินเพื่อป้องกันให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม การทำลาย และกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • รายงานผู้ดูแลเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ

  ด้วยบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานของรัฐ มีประสบการณ์เฉพาะด้านนี้โดยตรง ความสามารถสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้ดี เรายินดีให้บริการท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรืองานยาก เรามีประสบการณ์มาแล้ว
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานดูแลสิ่งของมีมูลค่า
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานอารักขาบุคคลสำคัญ
 • บริการรักษาความปลอดภัย งาน Event ต่างๆ
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานเปิดตัวสินค้า
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานคอนเสิร์ต
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานแสดงสินค้า
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานขายสินค้า
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานโชว์ต่างๆ
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานนิทรรศการ
 • บริการรักษาความปลอดภัย งานการแข่งขันกีฬา
 • งานอื่นๆ ที่ต้องการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด


 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
  3. สัญชาติไทย
  4. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
  5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
  6. ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
  7. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
  8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรงมาก่อน
  9. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
  10. ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน
  11. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม/ทบทวนการรักษาความปลอดภัยทุกปี
  12. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี

  *** ในกรณีเป็นงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ จะมีบุคคลากร จากหน่วยงานของภาครัฐมาคอยดูแลท่าน ซึ่งเป็นบุคคลากรที่ผ่านการอบรมการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ มีความชำนาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้ดี

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีลูกค้าชั้นนำให้การยอมรับ ทั้งภาพเอกชน และรัฐ เราพร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการ หากท่านกำลังมองหาบริษัทรักษาความปลอดภัยคอยบริการ,รับใช้,ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ขอได้โปรดไว้วางใจเราให้รับใช้และบริการท่าน

  บริษัทรักษาความปลอดภัย
  บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรปภ รักษาความปลอดภัย บริษัทยาม รปภ. รปภ ยาม บริษัทรปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย