บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการฝึกอบรม ที่ Safeguard เราจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เราให้ความสำคัญที่การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ให้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ในเป้าหมายของเราที่ต้องการความเป็นหนึ่ง เพื่อให้คนทั่วไปเล็งเห็นโปรแกรมการพัฒนาการประกอบอาชีพที่ไม่เหมือนใครของเรา และนี่คือสิ่งสำคัญที่ Safeguard ได้รับรางวัลการฝึกอบรมที่ดีเด่น

ต่อไปนี้เป็นขอบเขตหลักสูตรการฝึกอบรมโดยสรุปของ Safeguard Academy

 • การปฐมนิเทศ ณ. สถานประกอบกิจการและการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน – เป็นกระบวนการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานจริง และตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยต้องกรอกแบบฟอร์มรายการตรวจสอบและบันทึกลงในฐานข้อมูลออนไลน์ของพนักงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบว่าท่านผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรใดบ้างตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานให้บริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานอาจรวมถึงการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน 8-16 ชั่วโมง จนถึงหลักสูตรชั้นสูง 40 ถึง 120 ชั่วโมง
 • บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทรักษาความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมเพื่อทบทวนและฟื้นฟูความรู้บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในระยะยาว การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงรูปแบบการฝึกอบรมทั่วบริษัท รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะด้านของตลาดและของลูกค้า การฝึกอบรมนี้จะทำโดยครูฝึกจากกองทัพที่เชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับครูฝึกของเรา

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นการสัมมนาแบบเร่งรัดแบบสองทางที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยใช้เวลาสามวัน ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีของ Safeguard โดยมีการสอนในหัวข้อต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยสร้างทักษะความชำนาญให้ผู้จัดการมีความรู้อันดีเกี่ยวกับธุรกิจ การสัมมนานี้จัดทำโดยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับผู้จัดการและผู้บริหารด้านอื่นๆ เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตจริง
 • โปรแกรมการบริหารจัดการด้านวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีของ Safeguard ผู้จัดการท้องที่ ผู้จัดการเขตเพื่อส่งเสริมวิชาชีพและพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมมีหลายระดับ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมแต่ละระดับจะได้รับ ประกาศนียบัตรด้านการบริหารงานการรักษาความปลอดภัยของ Safeguard

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน เป็นการสัมมนาที่ใช้เวลาหนึ่งวัน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้หัวหน้างานและผู้จัดการที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่หรือเปลี่ยนสถานที่เป็นครั้งแรกได้มีการเตรียมตัวรับโอกาสในการเป็นหัวหน้างาน การสัมมนานี้เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับหัวหน้างานทฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกทบทวนหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
 • บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทรักษาความปลอดภัย
  บริษัทรักษาความปลอดภัย


  ใบอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย


  บริษัทรักษาความปลอดภัย


  ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  บริษัทรักษาความปลอดภัย  [ หน้าหลัก ] [ วิสัยทัศน์ ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ บริการ ] [ ฝึกอบรมพนักงาน ] [ ข่าวสาร รปภ. ] [ สมัครงาน ] [ ติดต่อ ]
  บริษัทรักษาความปลอดภัย