บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
วิสัยทัศน์ การรักษาความปลอดภัย

รปภ.หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือภาษาทั่วไปที่เรียกว่า ยาม
จำเป็นมากขึ้นในสังคมของเราทุกวันนี้ และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการขยายตัวเร็ว การรักษาความปลอดภัยช่วยคุ้มครองการลงทุนของนายจ้าง เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สิน และป้องกันกิจกรรม ที่เป็นอาชญากรรมหรือปัญหาอื่นๆ มีสิ่ง 3 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย คือ
  1) อะไรที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองป้องกัน
  ในการรักษาความปลอดภัย ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไป บางจุดบางตำแหน่ง สามารถลดจำนวนลง หรือไม่จำเป็นต้องมี รปภ. ก็ได้ ท่านสามารถสอบถามขอคำแนะนำจากบริษัทรักษาความปลอดภัยได้
  2) ต้องการความคุ้มครองป้องกันที่ระดับไหน
  การรักษาความปลอดภัยมีหลายระดับซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการการป้องกันนั้นว่าสำคัญขนาดใหน
  3) ใครจะเป็นผู้ให้ความคุ้มครองป้องกัน
  ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยต้องมีความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม สม่ำเสมอ ดังนั้นท่านต้องตรวจสอบให้แน่ชัดการทำงานตกลงใช้บริการ
ความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแลและตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 • บอกทิศทาง ,รับหีบห่อต่างๆ , ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 • บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุด
 • ดูแลและลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สินเพื่อป้องกันให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม การทำลาย และกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • รายงานผู้ดูแลเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย อาจพกอาวุธหรือไม่พกอาวุธก็ได้ มีทั้งอยู่ในเครื่องแบบหรือสวมเครื่องแต่งกายธรรมดาก็ได้ โดยจะประจำอยู่ตามทรัพย์สินหรือห่างจากรัศมีกล้องวีดีโอประมาณหนึ่งร้อยเมตรที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบใช้งานแบบสองทาง โดยพิจารณาว่าความปลอดภัยที่ระดับใดที่ถือว่าจำเป็น และต้องใช้งบประมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับระดับความปลอดภัยที่จำเป็น

  การสัมภาษณ์
  เมื่อท่านกำลังจะว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะว่าจ้างผ่านสำนักงานหรือว่าจ้างโดยตรง การสัมภาษณ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

   ข้อดีของการใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
  • บริษัทจะถูกผูกมัด
  • มีการตรวจสอบประวัติมาแล้ว
  • ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และ
  • สามารถบอกเลิกง่ายเนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกล่าวทำงานให้กับสำนักงาน

  ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยจะจัดหาพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานของ Service คนหนึ่ง ท่านจะต้องจ่ายเงินสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ก็คุ้มค่าเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน หรือ ถ้าท่านต้องการใช้งานเพียงชั่วคราว หรือ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับผิดชอบในการว่าจ้างโดยตรง อีกทั้งท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ Service จัดหาให้เมื่อใดก็ได้หากท่านไม่พอใจ  [ หน้าหลัก ] [ วิสัยทัศน์ ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ บริการ ] [ ฝึกอบรมพนักงาน ] [ ข่าวสาร รปภ. ] [ สมัครงาน ] [ ติดต่อ ]