บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
วิสัยทัศน์ การรักษาความปลอดภัย

รปภ.หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือภาษาทั่วไปที่เรียกว่า ยาม
จำเป็นมากขึ้นในสังคมของเราทุกวันนี้ และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการขยายตัวเร็ว การรักษาความปลอดภัยช่วยคุ้มครองการลงทุนของนายจ้าง เป็นการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สิน และป้องกันกิจกรรม ที่เป็นอาชญากรรมหรือปัญหาอื่นๆ มีสิ่ง 3 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย คือ
  1) อะไรที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองป้องกัน
  2) ต้องการความคุ้มครองป้องกันที่ระดับไหน
  3) ใครจะเป็นผู้ให้ความคุ้มครองป้องกัน
ความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องประจำอยู่ ณ. สถานที่ที่กำหนดเพื่อควบคุมการเข้า-ออกและตรวจสอบ
  บุคคลที่เข้าและออกจากทรัพย์สิน
 • ควบคุมฝูงชน
 • บอกทิศทาง
 • รับหีบห่อต่างๆ
 • ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 • ดูแลและลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สินเพื่อป้องกันให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม การทำลาย และกิจกรรมที่
  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 •    
  พนักงานรักษาความปลอดภัยอาจพกอาวุธหรือไม่พกอาวุธก็ได้ มีทั้งอยู่ในเครื่องแบบหรือสวมเครื่องแต่งกายธรรมดาก็ได้ โดยจะประจำอยู่ตามทรัพย์สินหรือห่างจากรัศมีกล้องวีดีโอประมาณหนึ่งร้อยเมตรที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบใช้งานแบบสองทาง โดยพิจารณาว่าความปลอดภัยที่ระดับใดที่ถือว่าจำเป็น และต้องใช้งบประมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับระดับความปลอดภัยที่จำเป็น

  การสัมภาษณ์
  เมื่อท่านกำลังจะว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะว่าจ้างผ่านสำนักงานหรือว่าจ้างโดยตรง การสัมภาษณ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

   ข้อดีของการใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
  • บริษัทจะถูกผูกมัด
  • มีการตรวจสอบประวัติมาแล้ว
  • ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และ
  • สามารถบอกเลิกง่ายเนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกล่าวทำงานให้กับสำนักงาน

  บริษัทรักษาความปลอดภัยผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยจะจัดหาพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานของ Service คนหนึ่ง ท่านจะต้องจ่าวยเงินสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ก็คุ้มค่าเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน หรือ ถ้าท่านต้องการใช้งานเพียงชั่วคราว หรือ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับผิดชอบในการว่าจ้างโดยตรง อีกทั้งท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ Service จัดหาให้เมื่อใดก็ได้หากท่านไม่พอใจ
  บริษัทรักษาความปลอดภัยผู้ให้บริการจะจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ และจะส่งบิลเรียกเก็บไปยังท่าน โดยบริษัทผู้ให้บริการอาจขอให้ท่านชำระเงินสำหรับช่วงสัปดาห์แรกล่วงหน้าก็ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านได้รับค่าจ้างถูกต้อง

  บริษัทรักษาความปลอดภัย
  บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย